Алынбаған пайыздық анықтама


Табылмаған қызығушылық дегеніміз не?

Алынбаған пайыздар дегеніміз – несие мекемесі несие бойынша жинап алған, бірақ кіріс (немесе кіріс) ретінде әлі танылмаған пайыздар. Оның орнына, ол бастапқыда міндеттеме ретінде жазылады. Егер несие мерзімінен бұрын төленсе, алынбаған пайыздық бөлігі қарыз алушыға қайтарылуы керек.


Алынбаған сыйақы алынбаған жеңілдік деп те аталады.

Табылмаған қызығушылықты бұзу

Несиелік қызмет нәтижесінде қаржы институттарының кітаптарында жазылған пайыздар не алынады, не алынбайды. Табылған пайыздар, аты айтып тұрғандай, белгілі бір уақыт аралығында несие берушіге міндетті төлемдер сериясын төлейтін инвестициялардан алынған пайыздық кіріс болып табылады. Алынған пайыздар түскен жинақталатын болады облигациялар нақты уақыт кезеңінен кейін эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы пайыздық төлемдер арқылы.

Kurzübersicht

Алынбаған пайыздар жиналды, бірақ табыс (немесе пайда) ретінде танылмайды. Ол бастапқыда міндеттеме ретінде есепке алынады.

Несие беруші алған барлық пайыздар жұмыс істемейді. Несие берушілердің көпшілігі несие төлемдерін айдың басында төлеуді жоспарлайды. Несие берушілерге белгілі бір мерзімге несие бергені үшін өтемақы төлеу үшін қарыз алушылар төлейтін пайыздар несие берушіге пайыздық кірісті білдіреді. Алайда, айдың басында қарыз алушы төлеген пайыздар бүкіл айдағы қарыз алу құнына қолданылады, сондықтан несие беруші тапқан жоқ. Мысалы, әр айдың бірінші кезегінде қарыз алушы өзінің 1200 долларлық сыйақысы болатын несие бойынша өзінің 1200 долларлық төлемін жасайды деп есептеңіз. 240 доллар – бұл қарыз алушының несиені бүкіл ай бойына пайдаланғаны үшін шығындары. Ол сыйақыны алдын-ала төлегендіктен, несие мекемесі 240 долларды таппайды, өйткені негізгі қарыз ұзақ уақыт өтелмеген. Бұл операцияны тану үшін ақша шоты дебеттеледі (ақшалай қаражаттың өсуі), ал бухгалтерлік кітап бойынша алынбаған пайыздық кірістер шоты кредиттеледі. Бұл банктің мұндай кірісті тіркейтінін, бірақ пайыздық бөлігін алынбаған ретінде танитынын көрсетеді.

Егер несие мерзімінен бұрын төленсе, алынбаған бөлігі қарыз алушыға қайтарылуы керек. Мысалы, қарыз алушы автокөлікке 36 айлық несие алды деп есептейік. Егер ол 30 айдан кейін барлық несиені төлесе, оған 6 айлық сыйақы қайтарылмай қайтарылады. Бұл оның несиені мерзімінен бұрын төлеу арқылы үнемдейтін сомасы.

Алынбаған пайыздардың амортизациясы

Алынбаған пайыздар – несиелік ұйымдар ұзақ мерзімді, тұрақты кірістегі бағалы қағаздармен жұмыс істеу үшін пайдаланатын бухгалтерлік есеп әдісі. Бастапқыда міндеттеме ретінде жазылған, алынбаған пайыздар уақыт өткен сайын және пайыздар алынған кезде несие мерзімі ішінде несиелік ұйымның кітаптарына кірістер ретінде жазылады. Бұл есепке алу процесі амортизацияланбаған пайыздар деп аталады.

Тапылмаған сыйақыны амортизациялау кезінде кірістің бір бөлігі бір уақытта бір кезеңге бөлінеді. Алдын ала төленген сыйақыны амортизациялау үшін алынбаған пайыздық кірістер шоты дебеттеліп, пайыздық кірістер шоты кредиттеледі.

Алынбаған пайыздарды есептеу

Алынбаған пайыздарды 78 ережесі деп аталатын әдіс арқылы бағалауға болады. 78 ережесінде алдын-ала есептелген несиелер қарастырылған, яғни несие берілгенге дейін қаржылық төлемдері есептелген несиелер. 78 ережесі несие мерзімінен бұрын төленген жағдайда қайтарылатын қаржы төлемі немесе пайыз сомасын есептеу үшін қолданылады. Табылмаған сыйақының формуласы:

Алынбаған пайыз = F x [k (k + 1) / n (n + 1)]

мұндағы F = жалпы қаржы төлемі = nx M – P

М = несиенің ай сайынғы тұрақты төлемі

P = бастапқы несие сомасы

k = ағымдағы төлемнен кейінгі несие төлемдерінің қалған саны

n = төлемдердің бастапқы саны

Мысалы, қарыз алушы автомобильге 10000 $ несие алып, оны ай сайын 4800 $ 310,00 бөліп төлейді. Алайда ол несиені 36 айдан кейін төлейді. Несие берушінің алынбаған сыйақысын есептеуге болады:

F = (48 x $ 310) – $ 10,000

F = $ 4,880

Алынбаған сыйақы = $ 4,880 x [(12 x 13) / (48 x 49)]

Алынбаған пайыздар = $ 4,880 x (156/2352)

Алынбаған пайыздар = 4,880 x 0,0663

Алынбаған пайыз = 323,67 доллар