Жылдық бюджет

Жылдық бюджет дегеніміз не?

Жылдық бюджет компанияның 12 айлық кезеңге жоспарланған кірістері мен шығыстарын белгілейді. Жылдық бюджетті құру процесі бизнестің кіріс көздерін шығындарымен теңестіруді көздейді. Көптеген жағдайларда, әсіресе жеке емес тұлғалар үшін, жылдық бюджет балансты және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті қоса алғанда кеңейтіледі. Жылдық бюджеттерді жеке тұлғалар, корпорациялар, үкіметтер және қаржылық қызметті есепке алуды қажет ететін басқа ұйымдар пайдаланады.

Егер жылдық шығындар болжамды кірістерге тең болса, жылдық бюджеттер теңгерімді болып саналады. Егер шығыстар кірістерден асып кетсе, ол тапшылықта болады, ал егер кірістер шығыстардан асып кетсе, ол артықшылықта болады.

Жылдық бюджетті түсіну

Жылдық бюджеттер қаржылық немесе күнтізбелік жылға қолданылуы мүмкін. Бұл бюджеттер өздерінің жасаушыларына алдағы жылды жоспарлауға және қаржылық мақсаттарына жету үшін қажетті түзетулер енгізуге көмектеседі. Жылдық бюджеттер жеке тұлғаларға ақшаларын дұрыс басқаруға көмектеседі. Корпорациялар, үкіметтер және басқа ұйымдар үшін жылдық бюджеттер маңызды болып табылады және көбінесе кіріс көздері мен қажетті шығындарға қатысты жоспарлау мақсаттары үшін тағайындалады – бір жыл ішіндегі операцияларды қолдау үшін қажет активтер,  міндеттемелер және меншікті капитал; және қайта инвестициялау, қарызды басқару немесе қалау мақсаттары үшін қолданылатын ақша ағындары.

Негізгі өнімдер

  • Жылдық бюджет – бұл компанияның бір жыл ішіндегі болжамды шығындарының жоспары.
  • Жылдық бюджеттер жеке тұлға немесе компания прогресті өлшей алатын эталондар және ақшаны жақсы басқаруға көмектесетін құралдар ретінде әрекет етеді.
  • Бюджеттер баланста (шығыстар = кірістер), тапшылықта (шығыстар кірістерден асып түседі) немесе профицитте болуы мүмкін (кірістер шығыстардан асып түседі).

Жылдық бюджеттің тағы бір маңызды рөлі, әдетте ай сайынғы кезеңдерге бөлінеді, бұл бюджетті «нақты» нәтижелермен салыстыруға мүмкіндік беру. Мысалы, егер несие карточкасын төлеу үшін жеке тұлға бір айдың аяғында жинақ резервіне енуге мәжбүр болса, нақты шығындардың бюджеттік шығыстардан қай жерде асып кеткенін анықтап, тиісті түзетулер енгізе отырып, жылдық бюджет баптарын қарастыра алады. Ірі корпорацияның жеке кәсіпкері үшін ішкі жылдық бюджет негізгі қаржылық мақсаттарға жету немесе асып түсу үшін бизнестің жылжымалы бөліктерін есепке алу үшін өте маңызды.