Бөлу жылдамдығы

Бөлу коэффициенті дегеніміз не?

Бөлу коэффициенті дегеніміз – бұл инвестордың ақшалай қаражаттардың немесе капитал салымының пайыздық үлесі, ол түпкілікті инвестицияға кетеді. Бөлу коэффициенті көбінесе инвестициялық мәміле нәтижесінде туындауы мүмкін кез-келген төлемдерден тыс өнімге салынған капиталдың мөлшерін білдіреді. Бөлу коэффициенті инвестордың автоматты инвестициялау жоспары арқылы көрсетілген инвестицияларға үлес қосуды жоспарлаған кірісінің пайызын анықтаған кезде де қолданылуы мүмкін.

Негізгі өнімдер

  • Бөлу ставкасы өнімге салынған инвестицияның жалпы сомасын көрсетеді.
  • Бұл инвесторлар үшін пайдалы болуы мүмкін, өйткені олар төленген төлемдерді, сондай-ақ белгілі бір затқа жалпы бөлуді көрсетеді.
  • Инвестиция үшін ақы неғұрлым жоғары болса, бөлу коэффициенті соғұрлым төмен болады.
  • Инвесторлардың көпшілігі робо-кеңесші шоттарына кіргенде және олардың төлем құрылымын таңдағанда, сонымен қатар тәуекелге, секторға және инвестициялық қатынасқа қатысты мақсатты бөлу кезінде бөлу мөлшерлемесін кездестіруі мүмкін.

Бөлу ставкалары қалай жұмыс істейді

Бөлу коэффициенті – бұл инвесторға қандай-да бір инвестициялық құралға, ол акцияларға, РЕИТ-ке немесе басқаларына инвестицияланған капиталдың жалпы мөлшерін өлшеуге көмектесетін пайыздық мән. Бұл инвесторға өнімді инвестициялағаны үшін төленген төлемдерді өлшеуге көмектесу үшін пайдалы болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ инвестициялардың автоматты жоспары арқылы инвестицияларды анықтау үшін қолданылатын көрсеткіш болуы мүмкін.

Өнімнің бөліну ставкаларын талдау

Толық сервистік брокерлік қызметтерді пайдаланатын инвесторлар, әдетте, инвестициялық пай қорларын сату және сату кезінде жүктеме көтереді. Сату жүктемесінің кестесін өзара қор компаниялары анықтайды және қор проспектісінде ашылады. Сату жүктемесі алдыңғы, артқы немесе артқы бағытта болуы мүмкін және олар әдетте өнімге салынған қаражаттың жалпы көлемін төмендетеді.

Өнімге салынған капиталды бөлу мөлшерін анықтау үшін инвестор келесі теңдеуді қолдана алады:

(Жалпы инвестиция – төленген алымдар) / Жалпы инвестиция

Бөлу мөлшерлемесін есептеу инвесторға ақшасының қалай жұмсалатынын жақсы түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ, олар жалпы инвестицияланған активтер мен болашақтағы капитал өсімі үшін негіз болатын өнімге қанша ақша салатынын көрсетеді.

Мысалы, егер үлестік қор 4 пайыздық жүктемені көтеретін болса, онда инвестордың бастапқы инвестицияларының тек 96 пайызы ғана қордың өзіне салынады, ал қалғаны делдалға төленеді – алымдар неғұрлым жоғары болса, соғұрлым аз болады инвесторға бөлудің жалпы коэффициенті.

Автоматтандырылған инвестицияға бөлу ставкалары

Әдетте, бөлу коэффициенті инвестордың автоматты инвестициялау жоспарындағы нақты инвестицияға бөлуді таңдаған кірісінің пайызын білдіреді. Бөлу мөлшерлемесінің ең көп бақыланатыны –  қызметкердің жалақысынан 401 (к) дейін төленетін бөлу коэффициенті. Қызметкерлерге төленетін сыйақының көптеген жоспарларында жұмыс беруші қызметкерді бөлу коэффициентін белгілі бір пайызға дейін сәйкес келеді.

Бөлу ставкалары әртүрлі автоматты инвестициялық жоспарлар арқылы инвестицияның барлық түрлерін жасау кезінде де пайдалы болуы мүмкін. Көптеген инвесторлар өздерінің зейнетақы жоспарларын жеке зейнетақы шоты (IRA) арқылы құруды таңдайды. Брокерлік фирмалар да, робо-кеңесшілер арқылы жасалған шоттар инвесторларға алдын-ала бөлінген мөлшерлеме бойынша автоматтандырылған инвестицияларды жүзеге асырудың басқа баламасын ұсынады.