P

Propco (мүлік компаниясы)

Propco дегеніміз не (меншік компаниясы)? А propco, меншік компания, немесе тірек компания арнайы ұстауда үшін бизнес...

Pro-Forma кірістері

Pro-Forma кірісі дегеніміз не? Про-форма кірістері көбінесе компанияның нақты рентабельдігінің бұрмаланған көрінісіне әкелетін кейбір шығындарды қоспайтын...

Pro Forma

Pro Forma дегеніміз не? Pro forma, латынша термин «форма үшін» немесе «форма ретінде» дегенді білдіреді, бұл...

Pro Bono

Pro Bono дегеніміз не? Pro bono – бұл ерікті негізде ақысыз немесе алушыға айтарлықтай төмендетілген бағамен...

Pro-Forma болжамы

Pro-Forma болжамы дегеніміз не? Про-форма болжамы – бұл форма кірістер туралы есептер, бухгалтерлік баланс және ақша...

Pro Rata

Pro Rata дегеніміз не? Pro rata – пропорционалды бөлуді сипаттау үшін қолданылатын латын термині. Ол мәні...

Prime Credit

Прайм несие дегеніміз не? Бастапқы несие дегеніміз – супер прайм дан бір деңгейге төмен несиелік балл,...

Prime андеррайтинг жүйесі

«Андеррайтеринг» дегеніміз не? Басты андеррайтерлік мекеме – бұл револьверлік андеррайтерлік мекеменің түрі, әдетте қысқа мерзімді нота,...

Prime Brokerage

Бас брокерлік дегеніміз не? А премьер брокерлік инвестициялық банктер мен басқа да қаржы институттары қажеттілік айналысуға...