Капитал шоты

Капитал шоты дегеніміз не?

Халықаралық макроэкономикада капитал шоты – бұл төлем балансының бір елдегі ұйымдар арасындағы әлемдегі басқа ұйымдармен жасалған барлық операцияларды тіркейтін бөлігі. Бұл мәмілелер тауарлардың, қызметтердің, капиталдың импорты мен экспортынан, сондай-ақ шетелдік көмек және ақша аударымдары сияқты трансферттік төлемдерден тұрады. Төлем балансы капитал шотына және тұрады ағымдағы шотына қаржы ескере капитал шотына және капитал шотына төмен тар анықтамасы үзілістер -though. Капитал шоты активтерге ұлттық меншіктің өзгеруін, ал ағымдағы шот елдің таза кірісін өлшейді.

Бухгалтерлік есепте капитал шоты белгілі бір уақыт кезеңінде бизнестің таза құнын көрсетеді. Ол сондай-ақ жеке кәсіпкерге арналған меншік капиталы немесе корпорацияның акционерлік капиталы деп аталады және бұл туралы баланстың төменгі бөлімінде баяндалады.

Негізгі өнімдер

  • Ұлттық деңгейдегі капитал шоты бір ел үшін төлем балансын білдіреді.
  • Капитал шоты бір жыл ішінде халықтың активтері мен міндеттемелерінің таза өзгеруін қадағалайды.
  • Капитал шотының сальдосы экономистерге елдің капиталды таза импорттаушы немесе таза экспорттаушы екендігі туралы хабарлайды.

Капитал шоттары қалай жұмыс істейді

Төлем балансының өзгеруі елдің экономикалық денсаулығы мен болашақтағы тұрақтылықтың салыстырмалы деңгейі туралы анықтама бере алады. Капитал шоты елдің капиталды импорттайтынын немесе экспорттайтындығын көрсетеді. Капитал шотындағы үлкен өзгерістер елдің шетелдік инвесторлар үшін қаншалықты тартымды екенін және валюта бағамына айтарлықтай әсер етуі мүмкін екендігін көрсете алады.

Төлем балансында тіркелген барлық операциялар нөлге тең болғандықтан,АҚШ сияқтыүлкен сауда тапшылығы бар елдер( ағымдағы шоттың тапшылығы )  анықтамаға сәйкес, сондай-ақ капитал шоттарының үлкен профицитін орындауы керек. Бұл дегеніміз, ішкі активтерге шетелдік меншіктің көбеюінен туындаған капитал сыртқа шыққаннан гөрі көп келеді. Сауда үлкен профициті бар ел капиталды экспорттайды және капитал шотының тапшылығын жүргізеді, демек, шетел активтеріне меншіктің ұлғаюы орнына елден ақша ағып кетеді.

АҚШ-тың сауда тапшылығы шетелдік инвесторлардың АҚШ активтерін ерекше тартымдылықпен тауып, доллардың құнын көтеруінің салдары болып табылатындығын есте ұстаған жөн. Егер Американың шетелдік инвесторларға қатысты үндеуі сөнсе, доллар әлсіреп, сауда тапшылығы азаяр еді.

Капитал шоты мен қаржылық шот

Соңғы жылдары көптеген елдер Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) пайдаланатын капитал есебінің тар мағынасын қабылдады.Ол капитал шотын жоғарғы деңгейдегі екі бөлімге бөледі:қаржылық есеп жәнекапитал шоты.Капитал мен қаржылық шоттар қаржылық талаптардың таза ағындарын өлшейді (яғни активтер жағдайының өзгеруі).2

Шетелдік міндеттемелермен салыстырғанда экономиканың шетелдік активтер қоры оның таза халықаралық инвестициялық жағдайы немесе жай шетел валютасы деп аталады, бұл елдің әлемдегі қалған талаптарын өлшейді. Егер елдің бүкіл әлемге қоятын талаптары оған қойылатын талаптардан асып кетсе, онда ол оң таза шетелдік активтерге ие және оны таза несие беруші деп атайды. Егер теріс болса, таза борышкер. Капитал мен қаржылық шотта көрсетілгендей уақыт өткен сайын позиция өзгереді.

Қаржы шоты жеке тұлғалар, кәсіпорындар, үкіметтер немесе орталық банктер болсын, активтерге халықаралық меншіктің ұлғаюы немесе азаюы. Бұл активтерге тікелей шетелдік инвестициялар, акциялар мен облигациялар сияқты құнды қағаздар және алтын- валюта резервтері жатады. Капитал шоты осы анықтама бойынша кірістерге, өндіріске немесе жинақтарға әсер етпейтін қаржылық операцияларды өлшейді, мысалы, бұрғылау құқығын, тауарлық белгілерді және авторлық құқықтарды халықаралық беру.

Ағымдағы және капитал шоты

Ағымдағы және капиталды шоттар ұлттық төлем балансының екі жартысын құрайды.  Ағымдағы шот  капитал шоты нақты жыл ішінде активтер мен міндеттемелердің таза өзгерісін жазады, ал, уақыт кезеңі ішінде елдің таза табысын білдіреді.

Экономикалық тұрғыдан алғанда, есеп айырысу шотында ақшалай түсімдер мен төлемдер, сондай-ақ капиталдан тыс баптар қарастырылады, ал капитал шоты капитал көздерін және пайдалануды көрсетеді. Төлем балансында көрсетілген ағымдағы шот пен капитал шотының сомасы әрқашан нөлге тең болады.  Ағымдағы шоттағы кез-келген  артық  немесе  тапшылық капитал шотындағы тең профицитпен теңестіріледі және жойылады.

Ағымдағы шотта елдің қысқа мерзімді операциялары немесе оның жинақтары мен инвестициялары арасындағы айырмашылық қарастырылады. Бұлар экономикадағы тауарлар мен қызметтердің қозғалысы арқылы нақты операциялар (кіріске нақты әсер ететіндіктен), өндіріс пен жұмыспен қамту деңгейлері деп те аталады. Ағымдағы шот көзге көрінетін саудадан (тауарлардың экспорты мен импорты), көрінбейтін саудадан  (қызмет экспорты мен импорты), біржақты трансферттерден және  инвестициялық кірістерден  (жер немесе шетелдік акциялар сияқты факторлардан алынған кірістер) тұрады.

 Осы операциялардан алынған валютаның кредиті мен дебеті  де сальдосы сауда балансының жиынтық сомасына жуықтайды .

Бухгалтерлік есепте капитал шоттары

Бухгалтерлік есепте капитал шоты дегеніміз – бұл меншік иелерінің салған капиталы мен бөлінбеген пайдасын есепке алу үшін пайдаланылатын бас кітап, яғни акционерлерге төленген жиынтық дивидендтерді алып тастағаннан кейін компанияның пайда болған кезіндегі жиынтық сомасы. Бұл туралы компания балансының төменгі жағында, меншікті капитал бөлімінде айтылады. Жеке кәсіпкерлік кезінде бұл бөлім меншікті капитал және корпорациядағы акционерлік капитал деп аталады.

Корпоративті бухгалтерлік баланста меншікті капитал бөлімі, жай акцияларға, артықшылықты акцияларға, қосымша төленген капиталға, бөлінбеген пайдаға және қазынашылық шоттарға бөлінеді. Шоттардың барлығында табиғи дебет сальдосы бар қазынашылық қорларды қоспағанда, табиғи несиелік баланс бар. Қарапайым және артықшылықты акциялар акционерлерге тиесілі акциялардың жалпы номиналды құны бойынша есепке алынады. Қосымша төленген капитал – акционерлердің компанияға акциялардың номиналды құнынан артық төлеген сомасы. Бөлінбеген пайда – бұл акционерлерге төленген дивидендтерді шегеріп тастағанда компанияның үстеме жұмысының жиынтық пайдасы, компанияның жүргізіліп жатқан шаруашылық операцияларына қайта инвестицияланған. Қазынашылық акциялар шоты – бұл компанияның акцияларын сатып алуды есепке алатын меншікті капиталға қарсы шот.