Агенттің заңды мағынасы

Агент деген не?

Агент, заң терминологиясы бойынша, басқа адамның немесе заңды тұлғаның атынан әрекет етуге заңды түрде өкілеттік берілген тұлға. Агент үшінші тараптармен келіссөздерде және басқа да қатынастарда клиенттің мүддесін білдіру үшін жұмыс істей алады. Агентке шешім қабылдау құқығы берілуі мүмкін.

Агентке үшінші тұлғалармен келіссөздерде және басқа да қатынастарда клиенттің атынан өкілдік етуге немесе шешім қабылдау өкілеттігіне ие болуы мүмкін. Агенттердің кең таралған екі түрі – бұл өз клиенттерінің мүдделерін заңды мәселелерде білдіретін адвокаттар және олар үшін инвестициялық шешімдер қабылдау үшін инвесторлар жалдайтын биржалық брокерлер.

Осы сценарийлерде агент ұсынған адам негізгі деп аталады. Қаржы саласында бұл агент клиенттің атынан мәмілелер жасауға уәкілеттік берілген сенімгерлік қатынастарды білдіреді.

Агент түрлері

Заңды түрде агенттердің үш тобы бар:

  • Әмбебап агенттер өз клиенттерінің атынан әрекет етуге кең мандатқа ие. Көбінесе бұл агенттерге клиентке сенімхат беріледі, бұл оларға сот процесінде клиенттің мүдделерін қорғауға айтарлықтай өкілеттіктер береді. Олар сондай-ақ өз клиенттерінің атынан қаржы операцияларын жүргізуге уәкілетті бола алады.
  • Бас агенттермен келісім бойынша белгілі бір мерзімде белгілі бір операциялар немесе іс жүргізу түрлерінде өз клиенттерін ұсынуға болады. Олардың әрекет ету құқығы кең, бірақ шектеулі салада. Актер үшін талант агенті осы санатқа жатады.
  • Арнайы агенттерге шектеулі мерзім ішінде бір операцияны немесе бірқатар операцияларды жасауға құқылы. Бұл көптеген адамдар кейде қолданатын агент түрі. Жылжымайтын мүлік агенті, бағалы қағаздар агенті, сақтандыру агенті және турагент – барлығы арнайы агенттер.

Адамдар агенттерді жалдайды, олар өздері үшін уақыт немесе тәжірибе жетіспейтін тапсырмаларды орындайды. Инвесторлар биржалық брокерлерді жалдап, олар мен қор нарығы арасында делдал ретінде әрекет етеді. Спортшылар мен актерлер агенттерді олардың атынан келісім-шарт жасасу үшін жалдайды, өйткені агенттер әдетте салалық нормалармен таныс және өз клиенттерін қалай орналастыру керектігін жақсы біледі. Көбінесе, болашақ үй иелері кәсіпқойдың келіссөз кезінде үлкен шеберлігіне сүйене отырып, делдал ретінде агенттерді пайдаланады.

Кәсіпорындар көбінесе агенттерді белгілі бір кәсіпорында немесе келіссөздерде ұсыну үшін жалдайды, бұл мәмілелерді аяқтау үшін агенттердің жоғары дағдыларына, байланыстарына немесе анықтамалық ақпаратына сүйенеді.

Ерекше мәселелер

Сондай-ақ қажеттілік бойынша агент физикалық немесе ақыл-есі жағынан шешім қабылдауға мүмкіндігі жоқ клиенттің атынан әрекет етуге тағайындалатын агенттік бар. Бұл әрдайым еңбекке қабілетсіздік жағдайында бола бермейді. Мысалы, кәсіп иелері олар болмаған кезде пайда болатын күтпеген мәселелерді шешетін агенттерді тағайындай алады.

Негізгі өнімдер

  • Агент басқа адамның атынан әрекет етуге құқылы.
  • Адамдар агенттерді жалдайды, олар өздері үшін уақыт немесе тәжірибе жетіспейтін тапсырмаларды орындайды.
  • Әмбебап агент басқа адамның атынан әрекет етуге кең өкілеттікке ие, бірақ бас агент немесе арнайы агент шектеулі және нақты өкілеттіктерге ие.