Нөлдік құбылмалы спрэд (Z-спрэд)

Нөлдік құбылмалы спрэд (Z-Spread) дегеніміз не?

Нөлдік құбылмалылық спрэді (Z-спрэд) – бұл ақша қаражаттарының қозғалысы алынған қазынашылық қисығының әрбір нүктесінде кірістілікке қосылған кезде бағалы қағаздың бағасын оның ақша ағындарының дисконтталған құнына тең ететін тұрақты спрэд. Басқаша айтқанда, ақша ағындарының әрқайсысы тиісті қазынашылық спот ставкасы мен Z-спрэді бойынша дисконтталады. Z-спред статикалық спрэд деп те аталады.

Нөлдік құбылмалылықтың таралуы үшін формула және есептеу

Z-спрэдін есептеу үшін инвестор әрбір тиісті өтеу кезінде Қазынашылық спот мөлшерлемесін алып, осы ставкаға Z-спрэдін қосып, содан кейін облигация бағасын есептеу үшін дисконтталған ставка ретінде осы ставканы қолдануы керек. Z-спрэдін есептеу формуласы:


For example, assume a bond is currently priced at $104.90. It has three future cash flows: a $5 payment next year, a $5 payment two years from now and a final total payment of $105 in three years. The Treasury spot rate at the one, two, and three- year marks are 2.5%, 2.7% and 3%. The formula would be set up as follows:

$104.90= $5(1+2.5%+Z2)2