А

Аймақтық жарлық

Аймақтық жарлық дегеніміз не? Аймақтық қаулы – бұл нақты географиялық аймақтардағы меншікті қалай пайдалануға болатындығын анықтайтын...

Аймақтарды бөлу

Зоналау дегеніміз не? Аймақтық аймақтарға бөлу дегеніміз – жылжымайтын мүліктің белгілі бір географиялық аймақтарда қалай қолданылуы...

Активтерден түскен пайда

Активтердің кірісі қандай? Табыс активтері бойынша кірістілік – бұл қаржы институтының пайыздық кірістерін меншікті активтерімен салыстыратын...

Айналасында несие

Оралған несие дегеніміз не? Қорытынды несие – бұл иеленушілерді қаржыландыру мәмілелерінде қолдануға болатын ипотекалық несиенің бір...

Айналым қаражатының жағдайы

Инвесторлар үшін компания балансының беріктігін үш қаржылық көрсеткішті зерттеу арқылы бағалауға болады: айналым қаражатының жеткіліктілігі, активтердің...

Айналым капиталын басқару

Айналым капиталын басқару дегеніміз не? Айналым капиталын басқару – бұл компанияның өзінің ағымдағы активтері мен міндеттемелерін...

Айналым капиталы айналымы

Айналым капиталы айналымы дегеніміз не? Айналым капиталы айналымы – бұл компанияның айналым қаражатын сату мен өсуді...

Аяқталмаған өндіріс (WIP)

Аяқталмаған өндіріс (WIP) дегеніміз не? Аяқталмаған өндіріс термині (WIP) – аяқталуды күтетін жартылай дайын өнімді сипаттайтын...