Сұраныс саны

Саны не талап етеді?

Сұраныс саны – бұл белгілі бір уақыт аралығында тұтынушылар талап ететін тауардың немесе қызметтің жалпы көлемін сипаттайтын экономикалық ғылымда қолданылатын термин. Бұл нарықтағы тепе-теңдік жағдайына қарамастан тауардың немесе қызметтің бағасына байланысты.

Сұраныс саны мен баға арасындағы байланыс сұраныс қисығы немесе жай сұраныс деп аталады. Сұраныс санының бағаға қатысты өзгеру дәрежесі сұраныстың икемділігі деп аталады.

Негізгі өнімдер

  • Экономикада сұраныс мөлшері тұтынушылар белгілі бір уақыт аралығында талап ететін тауардың немесе қызметтің жалпы көлемін білдіреді.
  • Сұраныс саны тауардың немесе нарықтағы қызметтің бағасына байланысты.
  • Сұраныс заңына сәйкес өнімнің бағасы мен сол тауарға деген сандық сұраныс кері байланысқа ие болады.

Сұранысты түсіну

Баға мен сұраныстың кері байланысы

Нарықтағы тауардың немесе қызметтің бағасы тұтынушылар талап ететін мөлшерді анықтайды. Теңдеуден бағалық емес факторлар алынып тасталды деп есептесек, жоғары баға сұраныстың аз мөлшеріне, ал төмен баға сұраныстың көп мөлшеріне әкеледі. Сонымен, өнім бағасы мен сол өнімге сұраныс мөлшері сұраныс заңында көрсетілгендей кері байланысқа ие болады.

Маңызды

Кері байланыс дегеніміз, бағаның жоғарылауы сұраныстың аздығына, ал бағаның төмендеуіне байланысты сұраныстың жоғарылауына алып келеді.

Сұраныстың мөлшерін өзгерту

Сұраныстың өзгеруі дегеніміз – сатып алушылар сатып алуға дайын және қабілетті болатын өнімнің нақты мөлшерінің өзгеруі. Сұраныс санының бұл өзгеруі бағаның өзгеруімен байланысты.

Сұраныстың ұлғаюы

Сұраныстың көбеюі тауар бағасының төмендеуінен (және керісінше) туындайды. Сұраныстың қисығы нарықтағы сұраныс пен кез-келген бағаны көрсетеді. Сұраныстың өзгеруі сұраныс қисығы бойындағы қозғалыс ретінде ұсынылады. Сұраныстың саны бағаның өзгеруіне қатысты өзгеретін пропорция сұраныстың икемділігі ретінде белгілі және сұраныс қисығының көлбеуімен байланысты.

Сұраныстың саны

Айталық, мысалы, хот-дог үшін 5 доллардан тұтынушылар күніне екі хот-дог сатып алады; сұраныс саны екіге тең. Егер сатушылар хот-дог бағасын 6 долларға дейін көтеруді шешсе, онда тұтынушылар күніне бір ғана хот-дог сатып алады. Графикте баға 5-тен 6-ға көтерілгенде, сұраныс саны солға қарай екеуіне қарай жылжиды. Егер хот-догтың бағасы 4 долларға дейін төмендейтін болса, онда клиенттер үш хот-догты тұтынғысы келеді: баға 5-тен 4 долларға дейін түскен кезде сұраныс саны екіден үшке қарай оңға жылжиды. 

Сұраныстың бағасы мен санының осы тіркесімдерін графикке түсіре отырып, біз үш нүктені байланыстыратын сұраныс қисығын құра аламыз.

Стандартты сұраныс қисығын пайдаланып, баға мен сұраныстың әрбір тіркесімі төмен қарай көлбеу сызықтағы нүкте ретінде бейнеленген, ол осьтердегі хот-догтар мен х осіндегі хот-догтар саны көрсетілген. Бұл дегеніміз, баға төмендеген сайын сұраныстың мөлшері артады. Сұраныстың кез-келген өзгеруі немесе қозғалысы, сұраныстың қисығының бойымен жылжуы емес, сұраныстың қисығы бойынша нүктенің қозғалысы ретінде қатысады. Тұтынушылардың қалауы және басқа факторлар өзгермегенше, сұраныс қисығы тұрақты болып қалады.

Бағаның өзгеруі сұраныстың мөлшерін өзгертеді; тұтынушының қалауының өзгеруі сұраныстың қисығын өзгертеді. Егер, мысалы, экологиялық тұрғыдан саналы тұтынушылар бензинмен жүретін автомобильдерден электромобильдерге ауысса, дәстүрлі автомобильдерге деген сұраныс қисығы өзгеруі мүмкін.

Сұраныстың баға икемділігі

Сұраныс мөлшері бағаға қатысты өзгеретін пропорцияны сұраныстың икемділігі деп атайды. Тауар немесе қызмет жоғары икемділікті білдіреді, бұл сұраныстың мөлшері әр түрлі баға нүктелерінде әр түрлі болады.

Керісінше, серпімсіз тауар немесе қызмет – бұл сұраныс мөлшері өзгеріп отыратын, әр түрлі баға нүктелерінде тұрақты болып қалады. Серпімді емес тауардың мысалы – инсулин. Баға деңгейіне қарамастан, инсулинге мұқтаж адамдар оны бірдей мөлшерде талап етеді.