Кітапқа жеткізілім қатынасы

Кітапқа жеткізілім қатынасы қандай?

Кітапқа жеткізілім коэффициенті жедел жеткізілім үшін жөнелтілетін тапсырыстардың, демек, есепшоттардың болашақ жеткізілімге тапсырыс берілгендердің арақатынасын өлшейді. Бұл коэффициент компанияның тиімділігін өлшеуге көмектеседі және ішкі және сыртқы жабдықтау тізбегіндегі ықтимал проблемаларды анықтау үшін қолданыла алады.

Негізгі өнімдер

  • Кітапқа жеткізу коэффициенті жөнелтілетін тапсырыстардың жалпы құнын компанияға берілген тапсырыстардың жалпы құнымен өлшейді.
  • Кітапқа жеткізілім коэффициенті компанияға өндіріс процесі мен жабдықтау тізбегінің тиімділігін, сондай-ақ өз өніміне деген сұранысты қанағаттандыру қабілетін бағалауға көмектеседі.
  • Кітапқа жеткізілім коэффициенті 1 компанияның өз тапсырыстарын уақытында орындайтындығын, жеткізілім ағынының коэффициенті 1-ден жоғары болса, компанияның тапсырыстарды тез орындамайтындығын және оның процестерін қайта бағалауды қажет ететіндігін көрсетеді. 1-ден төмен жеткізілім коэффициенті артық тауарлық-материалдық құндылықтарды көрсетеді.
  • «Кітапқа жеткізілім» коэффициенті «купюралар мен купюралар» коэффициентіне ұқсас, ол тапсырыстардың санын тапсырыстардың ақшалай мәніне қарағанда жөнелтілген тапсырыстар санына қарай өлшейді.
  • Егер компания өз өніміне деген сұранысты уақытында қанағаттандыра алмаса, бұл оның табыстылығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін, әсіресе бұл тұтынушыларды ұстап қалуға қатысты.

Кітапқа жеткізілім қатынасын формула және есептеу

Кітапқа жеткізілім қатынасының формуласы:

Кітапқа жіберу қатынасы сізге не айта алады

Егер жеткізілімге жеткізілім коэффициенті біреуден көп болса, бұл компания өзінің барлық тапсырыстарын жібермегенін көрсетеді. Бұл қажетті жеткізілімдердің жетіспеушілігін немесе артта қалуын көрсетуі мүмкін немесе компанияның өндірістік немесе жеткізілім процестерінің тым баяу екенін көрсетуі мүмкін. Егер ол бір болса, компания тікелей уақытында болады; егер ол бірден төмен болса, компанияның қолында артық тауарлық-материалдық құндылықтар бар.

Мысалы, егер тоқсанға келіп түскен тапсырыстар 100 миллион долларды, ал тоқсанға жөнелтілімдер 50 миллион долларды құраса, кітап пен жеткізілім коэффициенті 2-ге тең болар еді, бұл компания барлық тапсырыстарды уақытында толтырмайтындығын көрсетеді.

Егер компания виджеттер сияқты қарапайым өнімді шығаратын болса, тапсырыс кезінде жөнелтілімге дейін жылдам айналымы бар болса, онда бұл жөнелтуге жеткізілімге дейінгі жоғары арақатынас өндірісте де, жеткізілімде де проблемалар туындауы мүмкін.

Бұл сондай-ақ оның қазіргі өндірістік процесі өз өніміне деген сұраныс деңгейлерін жеңе алмайтындығын білдіруі мүмкін, ол осы сұранысты қанағаттандырғысы келсе, оның өндірістік мүмкіндіктерін кеңейтуді талап етеді. Кітап пен жеткізілім коэффициенті тиімділіктің мықты көрсеткіші болып табылады.

Егер бизнес үнемі жеткізілімдерді уақытында орындай алмаса, онда бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Клиенттер жеткізудің ұзақ уақытына наразы болуы және тезірек жеткізушілерді іздеуі мүмкін, нәтижесінде компания бизнесін жоғалтады.

Кітап пен кітап арасындағы қатынас арасындағы айырмашылық

Кітапқа жеткізілім коэффициенті байланысты вексельдер бойынша, бұл компания алған тапсырыстарды жөнелтілген тапсырыстармен салыстырады.

Кітапқа жеткізілім коэффициенті ақшалай түрде ұсынылады, ал книга-кассалық коэффициент тапсырыс немесе тауарлық-материалдық құндылық ретінде ұсынылады, бұл компанияның тапсырыстарды уақытында орындау мүмкіндігін салыстырады. Әрбір құндылық белгілі бір салалар үшін ерекше маңызға ие бола алады, бірақ мәні бойынша екеуі бірдей ақпарат береді.

«Кітапқа жеткізілім» қатынасын қалай пайдалануға болатындығы туралы мысал

Коэффициенттің саланы бағалаудағы пайдалылығына мысал ретінде жартылай өткізгіштер өнеркәсібі үшін ай сайын шығарылатын кітап пен жеткізілім коэффициентін (немесе купюра-вексель) шығарыңыз.

Бағаланатын компаниялар үшін жеткізілімге жіберілген қатынастың орташа санына байланысты талдаушылар мен стратегтерге чиптерге тапсырыс өсіп немесе түсіп жатқанын және қандай бағамен болатындығы туралы нақты және тиімді нұсқаулар беріледі. Содан кейін чиптің сұранысы бойынша ұзақ және қысқа мерзімді бағалау жүргізілуі мүмкін, бұл жартылай өткізгіштер мен технологиялық қорлардың акцияларының бағасын бірдей көтеруі мүмкін.

Мысалы, егер жартылай өткізгіштер өнеркәсібі үшін жеткізілімге жіберілетін коэффициент 1-ден кем болса, бұл артық ұсыныстың бар екендігін көрсетеді, яғни жартылай өткізгіштер үшін сұраныс жоғары болмады. Бұл инвесторлардың жартылай өткізгіш қорларында аюлы болуына әкелуі мүмкін.

Бұл бағалар экономикалық көзқарастар мен сауда саясатын құруға қосымша әсер етуі мүмкін. Кітаптың жеткізілімге қатынасы сұраныс тенденциясының маңызды жетекші индикаторы болып саналады. Жетекші индикаторлар – бұл жалпы экономика өзгергенге дейін, бірақ әрдайым өзгермейтін көрсеткіштер. Сондықтан олар экономиканың қысқа мерзімді болжаушылары ретінде пайдалы.